Щодо формальних помилок у тендерній пропозиції учасника

Учасники правовідносин, що виникають у сфері публічних закупівель нарешті отримали довгоочікуваний документ, якій, на нашу думку дозволить дещо впорядкувати  питання, що виникають під час різного тлумачення такого суперечливого явища у закупівлях, як формальні помилки тендерної пропозиції учасника.

Так, 14 серпня поточного року після офіційної публікації набрав чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 710 від 15.04.2020 р.  «Про затвердження Переліку формальних помилок». Цей наказ розроблений відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», ст.22 якого визначає, що формальними помилками є помилки, які пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. Вимогою закону до тендерної документації є наявність в ній опису та прикладів формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. В той же час, до цього часу чіткого переліку таких помилок не було, що вносило певні суперечності під час оцінки замовниками пропозицій учасників.

Вказаний документ за обсягом є дуже стислим, але за змістом виключно чітким та зрозумілим для подальшої діяльності замовників та учасників.

Зокрема формальними, та такими, що не призведуть до відхилення пропозиції учасника є  помилка у частині нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). Уживання великої літери замість маленької, невірне перенесення слів, уживання великої літери або використання слів запозичених з іншої мови – вважаються формальними помилками. Також до них відносяться помилки у цифрах під час зазначення унікального номера закупівлі визначеного електронною системою закупівель.

Також до формальних помилок цитованим наказом віднесено:  

Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.

Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.

Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Таким чином вважаємо, що проаналізований документ є додатковим чинником впливу учасників на недобросовісну поведінку окремих замовників.

В свою чергу адвокати Адвокатського об’єднання «Снєжний Барс» готові надати більш ретельну консультацію з цього та інших питань тендерних закупівель своїм клієнтам.

 

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!